உற்பத்தி உரிமம்

ISO 9001 தர மேலாண்மை அமைப்பு சான்றிதழ் மற்றும் ISO 14001 சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அமைப்பு சான்றிதழுடன் GTL பவர் நிறுவனம்: "பவர் ஜெனரேட்டர்கள், லைட்டிங் டவர்கள், வெல்டிங் ஜெனரேட்டர், PTO ஜெனரேட்டர் மற்றும் கலப்பின உற்பத்தி அமைப்புகளின் டிசைன், உற்பத்தி, சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவி."

GTL பவர் ஜெனரேட்டர் செட்கள் ஐரோப்பிய சட்டத்திற்கு இணங்க மற்றும் CE குறியிடப்பட்டது.

20190606144332_65420